Održivost

Princip održivosti i odgovornosti slijedi temeljnu ideju da se budućim generacijama osiguraju iste životne pogodnosti kao što ih mi imamo danas, te se osigura održiva budućnost. To se postiže održavanjem ravnoteže između zaštite okoliša, gospodarstva i socijalnih dostignuća na globalnoj razini. Doprinos KBE-a i njegovih proizvoda ovim nastojanjima ogleda se u energetski učinkovitim proizvodima koji štede energiju, zatim u korištenju isključivo bezolovne tehnologije u proizvodnim procesima i inteligentnom konceptu recikliranja. Radi daljnje optimizacije ovih vrijednosti, naš razvojni je tim inženjera razvio novu generaciju proizvoda s manjim utroškom materijala, ali i s boljim svojstvima

zahvaljujući inteligentnom oblikovanju komora i ostalim tehnološkim inovacijama. Na taj se način čuvaju prirodni resursi, a i istvremeno se stvara iznimno konkurentan proizvod na tržištu. U skladu s navedenim principima, KBE je pokrenuo kampanju orijentiranu na dva najvažnija principa na ovom području danas: održivost i korporativna društvena odgovornost. Svi govore o održivosti, no što to zbilja znači? Tri teme pokrivaju tri osnovna područja: zaštita okoliša, gospodarska aktivnost i društvena predanost. KBE je već dobro pozicioniran po pitanju ekologije i ekonomičnosti. Nastavljajući u tom smjeru i s tim trendom, KBE podiže i svoju korporativnu odgovornost na novu komunikacijsku razinu.