Princip održivosti i odgovornosti slijedi temeljnu ideju da se budućim generacijama osiguraju iste životne perspektive i pogodnosti kao što ih mi imamo danas. Ovo postižemo na način da održavamo ravnotežu između zaštite okoliša, gospodarstva i socijalnih dostignuća na globalnoj razini. Doprinos KBE-a i njegovih proizvoda ovim nastojanjima ogleda se u energetski efikasnim proizvodima koji štede energiju, zatim u korištenju isključivo bezolovne tehnologije u proizvodnim procesima i inteligentnom konceptu recikliranja. U cilju dalje optimizacije ovih vrijednosti, naš razvojni tim inženjera je razvio novu generaciju proizvoda s manjim utroškom materijala, ali i s boljim svojstvima

zahvaljujući inteligentnom dizajnu komora i ostalim tehnološkim inovacijama. Na taj način čuvamo prirodne resurse i istvremeno stvaramo iznimno konkurentan proizvod na tržištu. U skladu s navedenim principima, KBE je pokrenuo kampanju orijentiranu na dva najvažnija principa na ovom području danas: održivost i korporativna društvena odgovornost. Svi govore o održivosti, no što to zbilja znači? Tri teme pokrivaju tri osnovna područja: Zaštita okoliša, gospodarska aktivnost i društvena predanost. KBE je već dobro pozicioniran po pitanju ekologije i ekonomičnosti. Nastavljajući u tom smjeru i s tim trendom, KBE podiže i svoju korporativnu odgovornost na novu komunikacijsku razinu.